HOME

How to contact the Association for Image Processing

powrót do głównej strony / back to main page

The Association is a "disperse" organisation. In specific cases please contact the relevant members of the Governing Board.
Towarzystwo jest organizacją "rozproszoną" W poszczególnych sprawach prosimy zwracać się do odpowiednich członków Zarządu.

The correspondence address of the Association is: Adres korespondencyjny Towarzystwa:
WZIM SGGW
Association for Image Processing (TPO)
Nowoursynowska 159 b. 34
PL 02-776 Warsaw, Poland
WZIM SGGW
Towarzystwo Przetwarzania Obrazów
ul. Nowoursynowska 159 b. 34
02-776 Warszawa


The official location of the Association is the following: Oficjalna siedziba Towarzystwa jest następująca:
Association for Image Processing (TPO)
Koszykowa 86
PL 02-008 Warsaw, Poland
Towarzystwo Przetwarzania Obrazów
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa


HOME powrót do głównej strony / back to main page

Modyfikowano / Last modified: