HOME powrót do Nagród

TPO logo     English     Polish Towarzystwo Przetwarzania Obrazów
Association for Image Processing
członek IAPR
http://www.tpo.org.pl
Warszawa, 2004.05.21

REGULAMIN NAGRODY ZA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ MŁODEGO NAUKOWCA
podczas konferencji
International Conference on Computer Vision and Graphics ICCVG'2004

* * * PRZYZNANE NAGRODY * * *

  1. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: Widzenie KomputeroweGrafika Komputerowa, zgodnie z zakresem Konferencji.
  2. Nagrody zostaną przyznane za najlepsze prezentacje prac podczas Konferencji, w każdej z dwóch kategorii. Odbiorcą nagrody będzie osoba prezentująca pracę.
  3. Do nagrody kandydują tak osoby prezentujące referaty ustne, jak i plakaty, w ramach Specjalnej Sesji dla Młodych Naukowców (Special Session for Young Scientists).
  4. Nagroda jest nagrodą rzeczową: niedawno wydaną monografią z dziedziny przetwarzania obrazów. Osoba nagrodzona otrzymuje również dyplom.
  5. Poza nagrodami, istnieje również możliwość przyznania wyróżnień. Osoba wyróżniona otrzymuje dyplom. Poza tą różnicą, zasady dotyczące wyróżnień są takie same, jak dotyczące nagród.
  6. W skład komisji przyznającej nagrody wchodzą obecni na Konferencji członkowie Zarządu TPO, Komitetu Programowego Konferencji oraz Przewodniczący sesji. Przewodniczącym komisji jest Prezes TPO, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu TPO wskazany przez prezesa.
  7. Komitet Programowy Konferencji i Przewodniczący sesji nominują do każdej z nagród 3 do 4 prac, na podstawie ich poziomu naukowego.
  8. Prezentacje nagrodzone zostaną wybrane spośród nominowanych prac. W tej końcowej decyzji będzie brana pod uwagę jakość prezentacji oraz wartość samej pracy. Decyzja zostanie podjęta w drodze tajnego głosowania Komisji.
  9. Nagroda zostanie przyznana i wręczona po zakończeniu wszystkich prezentacji kwalifikujących się do konkursu. Będzie to miało miejsce nie później, niż podczas zamknięcia Konferencji.
 

Zarząd TPO

 

* * * PRZYZNANE NAGRODY * * *

powrót do Nagród


HOME powrót do głównej strony

Modyfikowano: