HOME

Książka napisana w ramach projektu badawczego zrealizowanego przez TPO

back to main page | powrót do głównej strony


W latach 1998-1999 w TPO był realizowany projekt badawczy "Numeryczno-Analityczne metody przetwarzania równoległego w problemach sterowania układami elektromechanicznymi", nr KBN PB 8 T10A 046 12, którego kierownikiem była p. doc. dr hab. inż. Ewa Lipowska-Nadolska.

TPO ma przyjemność zaprezentować książkę, która powstała jako jeden z wyników tego projektu:

Ewa Lipowska-Nadolska, Michał Morawski
TABLICE SYSTOLICZNE
Problemy wybrane

Książkę wydała Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ w serii PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ NAUKI - TEORIA I ZASTOSOWANIA: INFORMATYKA. Redaktorem serii jest Leonard Bolc.

Zobacz:

Wstęp do ksiązki

Zapotrzebowanie na techniki szybkiego przetwarzania danych, w szczególności przetwarzania sygnałów w czasie rzeczywistym, przyczyniło się do powstania koncepcji algorytmów czasowo-przestrzennych, jak również nowych rozwiązań sprzętowych.

Jedną z metod przetwarzania równoległego i strumieniowego sygnałów, według oryginalnej koncepcji uczonych z uniwersytetu Carnegie-Mellon: Kunga i Leisersona, są specjalnego typu układy liczące tzw. tablice systoliczne, z ang. systolic arrays, w których czasowo-przestrzenne algorytmy są ściśle dopasowane do architektury sprzętu.

Monografia w części teoretycznej zawiera wybrane algorytmy i architektury systoliczne oraz realizacje systoliczne takich problemów jak: mnożenie macierzy przez wektor oraz mnożenie macierzy przez macierz z uwzględnieniem transformacji macierzy pełnej na macierz pasmową co wiąże się z dostosowaniem wymiaru problemu obliczeniowego do wielkości tablicy systolicznej, rozwiązywanie układów równań liniowych, splot jedno- i wielowymiarowy, dyskretna transformata Fouriera, mnożenie wielomianów i wielowarstwowa sieć neuronowa.

W części omawiającej praktyczną realizację obliczeń monografia zawiera opis oprogramowania i architektury komputera systolicznego Systola 1024 oraz następujące problemy obliczeniowe rozwiązane przy jego użyciu: mnożenie macierzy przez wektor na przykładzie dyskretnej transformaty Fouriera, mnożenie macierzy przez macierz, obliczanie wartości średniej i średniego odchylenia standardowego, filtry liniowe i nieliniowe sygnałów jedno- i dwuwymiarowych (obrazów), konwersję formatów obrazów, odwracanie macierzy, układy równań liniowych, splot jedno- i wielowymiarowy.

Monografia jest przeznaczona dla studentów, doktorantów oraz specjalistów w zakresie różnych dyscyplin naukowych, np. informatyków i elektroników, którzy zajmują się przetwarzaniem sygnałów w czasie rzeczywistym.

Szczegółowe dane

Ewa Lipowska-Nadolska, Michał Morawski. Tablice Systoliczne - Problemy wybrane. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1999.

Seria: Problemy Współczesnej Nauki - Teoria i Zastosowania: Informatyka.
Edytor serii: Leonard Bolc

Pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN

Copyright by Ewa Lipowska-Nadolska, Michał Morawski, Warszawa 1999
Copyright by Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1999

Tytuł dofinansowany przez Towarzystwo Przetwarzania Obrazów z projektu badawczego KBN nr 8 T10A 046 12

Recenzent: Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Łobos
Recenzent wydawniczy: Prof. dr hab. inż. Jan Sikora
Redaktor techniczny: Anna Bittner

PLJ: ISBN 83-7101-406-6


22 maja 1998 r.


HOME back to main page | powrót do głównej strony