HOME powrót | back

TPO logo Towarzystwo Przetwarzania Obrazów
członek IAPR
http://www.tpo.org.pl
Warszawa, 22 maja 2002 r.

Wyniki konkursu za 2001 rok


K O N K U R S
na najlepszą rozprawę doktorską
w dziedzinie przetwarzania obrazów
2001
(ogłoszenie wyników: 2002)

Towarzystwo Przetwarzania Obrazów ogłasza coroczny   K O N K U R S   na najlepszą rozprawę doktorską, w zakresie szeroko pojmowanej komunikacji między komputerem a jego środowiskiem za pośrednictwem obrazów, oraz zastosowań informatycznych systemów przetwarzania, analizy i interpretacji obrazów i scen, rozpoznawania obiektów, modelowania, generowania i wizualizowania obiektów i scen, percepcji i komunikacji wizualnej.

Warunki konkursu za rok 2001:

  1. Nagroda może zostać przyznana raz w roku.
  2. W konkursie mogą uczestniczyć autorzy rozpraw doktorskich, których przewody, prowadzone w polskich placówkach naukowych, zakończyły się do końca danego roku przyznaniem i zatwierdzeniem stopnia naukowego doktora. Preferowane będą rozprawy z zakresu nauk stosowanych.
  3. Kandydatów do nagrody może zgłaszać członek rady naukowej, przed którą był prowadzony przewód doktorski, promotor, recenzent lub autor (autorzy). Jeśli zgłoszeniodawcą nie jest autor, musi on uzyskać zgodę autora.
  4. Termin zgłaszania kandydatów za rok 2001 mija z dniem 20 czerwca 2002 roku.
  5. Zgłoszenie powinno być skierowane do Zarządu TPO i powinno zawierać:
  6. W celu wyłonienia zwycięzcy Zarząd TPO powołuje trzyosobową Komisję Konkursową spoza Zarządu, która przedstawia Zarządowi dwóch kandydatów do nagrody. Zwycięzca jest wyłaniany w drodze głosowania większością głosów Zarządu i Komisji. Istnieje możliwość nieprzyznania nagrody bez podania przyczyny.
  7. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród następuje podczas konferencji International Conference on Computer Vision and Graphics (ICCVG) (w lata parzyste) oraz Komputerowe Systemy Rozpoznawania (KOSYR) (w lata nieparzyste).
  8. Wysokość nagrody ustala Zarząd TPO w końcu danego roku kalendarzowego.

Za 2001 rok wysokość nagrody wynosi 2000 zł.

                                                                                                Zarząd Towarzystwa Przetwarzania Obrazów

Wyniki konkursu za 2001 rok


HOME powrót | back