HOME powrót | back

TPO logo Towarzystwo Przetwarzania Obrazów
członek IAPR
http://www.tpo.org.pl
Warszawa, 1 lutego 2005 r.

K O N K U R S
na najlepszą rozprawę doktorską
w dziedzinie przetwarzania obrazów
2004
(ogłoszenie wyników: 2005)

ogłoszenie w PDF - do wydrukowania i powieszenia na tablicy ogłoszeń Wyniki konkursu za 2003 rok

Towarzystwo Przetwarzania Obrazów ogłasza coroczny   K O N K U R S   na najlepszą rozprawę doktorską, w zakresie szeroko pojmowanej komunikacji między komputerem a jego środowiskiem za pośrednictwem obrazów, oraz zastosowań informatycznych systemów przetwarzania, analizy i interpretacji obrazów i scen, rozpoznawania obiektów, modelowania, generowania i wizualizowania obiektów i scen, percepcji i komunikacji wizualnej.

Warunki konkursu za rok 2004:

  1. Nagroda może zostać przyznana raz w roku.
  2. W konkursie mogą uczestniczyć autorzy rozpraw doktorskich, których przewody, prowadzone w polskich placówkach naukowych, zakończyły się do końca roku 2004 przyznaniem i zatwierdzeniem stopnia naukowego doktora. Preferowane będą rozprawy z zakresu nauk stosowanych.
  3. Kandydatów do nagrody może zgłaszać członek rady naukowej, przed którą był prowadzony przewód doktorski, promotor, recenzent lub autor (autorzy). Jeśli zgłoszeniodawcą nie jest autor, musi on uzyskać zgodę autora.
  4. Termin zgłaszania kandydatów za rok 2004 mija z dniem 7 marca 2005 roku.
  5. Zgłoszenie powinno być skierowane do Zarządu TPO (adres warszawski) i powinno zawierać: Towarzystwo nie zwraca otrzymanych materiałów.
  6. W celu wyłonienia zwycięzcy Zarząd TPO powołuje trzyosobową Komisję Konkursową spoza Zarządu, która przedstawia Zarządowi dwóch kandydatów do nagrody. Zwycięzca jest wyłaniany w drodze głosowania, większością głosów, na posiedzeniu wspólnym Zarządu i Komisji. Poza nagrodą, istnieje moliwość przyznania wyróżnień w formie dyplomu. Istnieje możliwość nieprzyznania nagrody bez podania przyczyny.
  7. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród następuje podczas konferencji International Conference on Computer Vision and Graphics (ICCVG) - w lata parzyste, oraz International Conference on Computer Recognition Systems (CORES) - w lata nieparzyste.
  8. Wysokość nagrody ustala Zarząd TPO w końcu danego roku kalendarzowego.

Za 2004 rok wysokość nagrody wynosi 2000 zł.

                                                                                                Zarząd Towarzystwa Przetwarzania Obrazów

ogłoszenie w PDF - do wydrukowania i powieszenia na tablicy ogłoszeń Wyniki konkursu za 2003 rok


HOME powrót | back