HOME powrót | back

TPO logo Towarzystwo Przetwarzania Obrazów
członek IAPR
http://www.tpo.org.pl
Warszawa, 19 kwietnia 2008 r.

K O N K U R S
na najlepszą rozprawę doktorską
w dziedzinie przetwarzania obrazów
2006-2007
(ogłoszenie wyników: 2008)

ogłoszenie w PDF - do wydrukowania i powieszenia na tablicy ogłoszeń

Towarzystwo Przetwarzania Obrazów ogłasza co dwuletni   K O N K U R S   na najlepszą rozprawę doktorską, w zakresie szeroko pojmowanej komunikacji między komputerem a jego środowiskiem za pośrednictwem obrazów, oraz zastosowań informatycznych systemów przetwarzania, analizy i interpretacji obrazów i scen, rozpoznawania obiektów, modelowania, generowania i wizualizowania obiektów i scen, percepcji i komunikacji wizualnej.

Warunki konkursu za lata 2006-2007:

  1. Nagroda może zostać przyznana raz na dwa lata.
  2. W konkursie mogą uczestniczyć autorzy rozpraw doktorskich, których przewody, prowadzone w polskich placówkach naukowych, zakończyły się w okresie 1 stycznia 2006 - 31 grudnia 2007 przyznaniem i zatwierdzeniem stopnia naukowego doktora. Preferowane będą rozprawy z zakresu nauk stosowanych.
  3. Kandydatów do nagrody może zgłaszać członek rady naukowej, przed którą był prowadzony przewód doktorski, promotor, recenzent lub autor (autorzy). Jeśli zgłoszeniodawcą nie jest autor, musi on uzyskać zgodę autora.
  4. Termin zgłaszania kandydatów za lata 2006-2007 mija z dniem 16 czerwca 2008 roku.
  5. Zgłoszenie powinno być skierowane do Zarządu TPO i powinno zawierać: Towarzystwo nie zwraca otrzymanych materiałów.
  6. W celu wyłonienia zwycięzcy Zarząd TPO powołuje trzyosobową Komisję Konkursową spoza Zarządu, która przedstawia Zarządowi dwóch kandydatów do nagrody. Zwycięzca jest wyłaniany w drodze głosowania, większością głosów, na posiedzeniu wspólnym Zarządu i Komisji. Poza nagrodą, istnieje możliwość przyznania wyróżnień w formie dyplomu. Istnieje możliwość nieprzyznania nagrody bez podania przyczyny.
  7. Data i miejsce ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenia nagród zostaną ustalona w późniejszym terminie i będą ogłoszone na stronie www.tpo.org.pl/konkurs.
  8. Wysokość nagrody ustala Zarząd TPO.

Za lata 2006-2007 rok wysokość nagrody wynosi 4000 zł.

                                                                                                Zarząd Towarzystwa Przetwarzania Obrazów

ogłoszenie w PDF - do wydrukowania i powieszenia na tablicy ogłoszeń


HOME powrót | back