HOME powrót | back

TPO logo Towarzystwo Przetwarzania Obrazów
członek IAPR
http://www.tpo.org.pl
Warszawa, 14 maja 2016 r.

K O N K U R S
na najlepszą rozprawę doktorską
w dziedzinie przetwarzania obrazów
2014-2015
(ogłoszenie wyników: 2016)

ogłoszenie w PDF - do wydrukowania i powieszenia na tablicy ogłoszeń Wyniki konkursu za 2014-15 rok

Towarzystwo Przetwarzania Obrazów ogłasza co dwuletni   K O N K U R S   na najlepszą rozprawę doktorską, w zakresie szeroko pojmowanej komunikacji między komputerem a jego środowiskiem za pośrednictwem obrazów, oraz zastosowań informatycznych systemów przetwarzania, analizy i interpretacji obrazów i scen, rozpoznawania obiektów, modelowania, generowania i wizualizowania obiektów i scen, percepcji i komunikacji wizualnej.

Warunki konkursu za lata 2014-2015:

 1. Nagroda może zostać przyznana raz na dwa lata.
 2. W konkursie mogą uczestniczyć autorzy rozpraw doktorskich, których przewody, prowadzone w polskich placówkach naukowych, zakończyły się w okresie 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2015 przyznaniem i zatwierdzeniem stopnia naukowego doktora. Preferowane będą rozprawy z zakresu nauk stosowanych.
 3. Kandydatów do nagrody może zgłaszać członek rady naukowej, przed którą był prowadzony przewód doktorski, promotor, recenzent lub autor (autorzy). Jeśli zgłoszeniodawcą nie jest autor, musi on uzyskać zgodę autora.
 4. Termin zgłaszania kandydatów za lata 2014-2015 mija z dniem 24 czerwca 2016 roku.
 5. Zgłoszenie powinno być skierowane do Zarządu TPO (adres korespondencyjny) i powinno zawierać:
  1. tekst rozprawy w jednym egzemplarzu papierowym (zszytym) i jednym egzemplarzu na nośniku elektronicznym (CD, DVD itp.),
  2. recenzje rozprawy (1 kopia papierowa + dokument zeskanowany każdej recenzji),
  3. decyzje przyznania i zatwierdzenia stopnia naukowego doktora (1 kopia + dokument zeskanowany),
  4. jeśli zgłoszenia dokonuje osoba inna, niż autor - nazwisko i imię zgłaszającego oraz zgodę autora na uczestnictwo w Konkursie (1 kopia).
  Towarzystwo nie zwraca otrzymanych materiałów.
 6. W celu wyłonienia zwycięzcy Zarząd TPO powołuje trzyosobową Komisję Konkursową spoza Zarządu, która przedstawia Zarządowi dwóch kandydatów do nagrody. Zwycięzca jest wyłaniany w drodze głosowania, większością głosów, na posiedzeniu wspólnym Zarządu i Komisji. Poza nagrodą, istnieje możliwość przyznania wyróżnień w formie dyplomu. Istnieje możliwość nieprzyznania nagrody bez podania przyczyny.
 7. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagrody będzie mieć miejsce podczas konferencji International Conference on Computer Graphics and Vision ICCVG 2016.
 8. Wysokość nagrody ustala Zarząd TPO.

Za lata 2014-2015 wysokość nagrody wynosi 4000 zł.

Zarząd Towarzystwa Przetwarzania Obrazów

ogłoszenie w PDF - do wydrukowania i powieszenia na tablicy ogłoszeń Wyniki konkursu za 2014-15 rok


HOME powrót | back