HOME powrót | back

TPO logo Towarzystwo Przetwarzania Obrazów
członek IAPR
http://www.tpo.org.pl
Warszawa, 20 czerwca 2018 r.

K O N K U R S
na najlepszą rozprawę doktorską
w dziedzinie przetwarzania obrazów
2016-2017
(ogłoszenie wyników: 2018)

ogłoszenie w PDF - do wydrukowania i powieszenia na tablicy ogłoszeń

Towarzystwo Przetwarzania Obrazów ogłasza co dwuletni   K O N K U R S   na najlepszą rozprawę doktorską, w zakresie szeroko pojmowanej komunikacji między komputerem a jego środowiskiem za pośrednictwem obrazów, oraz zastosowań informatycznych systemów przetwarzania, analizy i interpretacji obrazów i scen, rozpoznawania obiektów, modelowania, generowania i wizualizowania obiektów i scen, percepcji i komunikacji wizualnej.

Warunki konkursu za lata 2016-2017:

 1. Nagroda może zostać przyznana raz na dwa lata.
 2. W konkursie mogą uczestniczyć autorzy rozpraw doktorskich, których przewody, prowadzone w polskich placówkach naukowych, zakończyły się w okresie 1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2017 przyznaniem i zatwierdzeniem stopnia naukowego doktora. Preferowane będą rozprawy z zakresu nauk stosowanych.
 3. Kandydatów do nagrody może zgłaszać członek rady naukowej, przed którą był prowadzony przewód doktorski, promotor, recenzent lub autor (autorzy). Jeśli zgłoszeniodawcą nie jest autor, musi on uzyskać zgodę autora.
 4. Termin zgłaszania kandydatów za lata 2016-2017 mija z dniem 24 lipca 2018 roku.
 5. Zgłoszenie powinno być skierowane do Zarządu TPO (adres korespondencyjny) i powinno zawierać:
  1. tekst rozprawy w jednym egzemplarzu papierowym (zszytym) i jednym egzemplarzu na nośniku elektronicznym (CD, DVD itp.),
  2. recenzje rozprawy (1 kopia papierowa + dokument zeskanowany każdej recenzji),
  3. decyzje przyznania i zatwierdzenia stopnia naukowego doktora (1 kopia + dokument zeskanowany),
  4. jeśli zgłoszenia dokonuje osoba inna, niż autor - nazwisko i imię zgłaszającego oraz zgodę autora na uczestnictwo w Konkursie (1 kopia).
  Towarzystwo nie zwraca otrzymanych materiałów.
 6. W celu wyłonienia zwycięzcy Zarząd TPO powołuje trzyosobową Komisję Konkursową spoza Zarządu, która przedstawia Zarządowi dwóch kandydatów do nagrody. Zwycięzca jest wyłaniany w drodze głosowania, większością głosów, na posiedzeniu wspólnym Zarządu i Komisji. Poza nagrodą, istnieje możliwość przyznania wyróżnień w formie dyplomu. Istnieje możliwość nieprzyznania nagrody bez podania przyczyny.
 7. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagrody będzie mieć miejsce podczas konferencji International Conference on Computer Graphics and Vision ICCVG 2018.
 8. Wysokość nagrody ustala Zarząd TPO.

Za lata 2016-2017 wysokość nagrody wynosi 4000 zł.

Zarząd Towarzystwa Przetwarzania Obrazów

ogłoszenie w PDF - do wydrukowania i powieszenia na tablicy ogłoszeń

Q&A - pytania i odpowiedzi

 1. Q: Czy można wysłać zgłoszenie elektronicznie?
  A: Tak. Należy wysłać wersje elektroniczne i skany dokumentów e-mailem na adres Prezesa TPO (jesli dokumenty są zbyt duże, to poza wysłaniem maila z informacją, można skorzystać z repozytorium plików spełniającego rozsądne wymagania bezpieczeństwa). Jeśli będzie taka potrzeba, Zarząd TPO poprosi o dosłanie wersji papierowej w późniejszym terminie.
 2. Q: Termin nadsyłania prac minął bardzo niedawno, a ja właśnie dowiedziałam/dowiedziałem się o konkursie. Czy jeszcze mogę wysłać moje zgłoszenie?
  A: Jeśli prace nie zostały jeszcze wysłane do recenzentów Konkursu, to tak. Prosimy się skontaktować z Prezesem TPO.
 3. Q: Mam inne pytanie. Komu je zadać?
  A: Prosimy się skontaktować z Prezesem TPO.


HOME powrót | back