HOME powrót | back

TPO logo Towarzystwo Przetwarzania Obrazów
członek IAPR
Świętokrzyska 21 (w IPPT PAN), p. 723, 00-049 Warszawa
fax/tel: (+48)(22) 826 98 02    tel: 826 12 81 w. 218
strona www:   http://www.tpo.org.pl
konto: PKO BP X O. W-wa, Nr 10201101-551179-270-1-111

Warszawa, 27 listopada 1998 r.
Aktualizowano: 26 czerwca 1999 r.

K O N K U R S
na najlepsze rozprawy: doktorską oraz habilitacyjną
1998

Towarzystwo Przetwarzania Obrazów ogłasza coroczny   K O N K U R S   na najlepsze rozprawy: doktorską oraz habilitacyjną, w zakresie szeroko pojmowanej komunikacji między komputerem a jego środowiskiem za pośrednictwem obrazów, oraz zastosowań informatycznych systemów przetwarzania, analizy i interpretacji obrazów i scen, rozpoznawania obiektów, modelowania, generowania i wizualizowania obiektów i scen, percepcji i komunikacji wizualnej.

Wyniki konkursu za rok 1998.

Warunki konkursu za rok 1998:

  1. Nagroda może zostać przyznana raz w roku w dwóch kategoriach:
  2. W konkursie mogą uczestniczyć autorzy rozpraw napisanych w języku polskim lub angielskim, których przewody, prowadzone w polskich placówkach naukowych, zakończyły się do końca danego roku przyznaniem i zatwierdzeniem odpowiedniego stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego. Preferowane będą rozprawy z zakresu nauk stosowanych.
  3. Kandydatów do nagrody może zgłaszać członek rady naukowej, przed którą był prowadzony przewód kwalifikacyjny, promotor, recenzent lub autor (autorzy). Jeśli zgłoszeniodawcą nie jest autor, musi on uzyskać zgodę autora.
  4. Termin zgłaszania kandydatów za dany rok mija z końcem lutego roku następnego.
  5. Zgłoszenie powinno być skierowane do Zarządu TPO i powinno zawierać:
  6. W celu wyłonienia zwycięzcy Zarząd TPO powołuje trójosobową Komisję Konkursową spoza Zarządu, która przedstawia Zarządowi dwóch kandydatów do nagrody w danej kategorii. Zwycięzca w każdej z kategorii jest wyłaniany w drodze tajnego głosowania większością głosów na posiedzeniu wspólnym Zarządu i Komisji. Istnieje możliwość nieprzyznania nagrody w żadnej z kategorii.
  7. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród następuje podczas konferencji Grafika Komputerowa i Przetwarzanie Obrazów (GKPO) (w lata parzyste) oraz Komputerowe Systemy Rozpoznawania (KOSYR) (w lata nieparzyste).
  8. Wysokość nagrody każdorazowo ustala Zarząd TPO w końcu danego roku kalendarzowego.

Za 1998 rok Zarząd ustalił nagrody w wysokości: za rozprawę habilitacyjną 2.500 zł, za rozprawę doktorską 1.500 zł. Wysokość nagród za rok 1999 zostanie ustalona w końcu roku 1999.

Wiceprezes TPO
prof. dr hab. Witold Kosiński
Sekretarz TPO
doc. dr hab. Wojciech Mokrzycki
Prezes TPO
dr inż. Leszek ChmielewskiHOME powrót | back