HOME powrót | back

TPO logo Towarzystwo Przetwarzania Obrazów
członek IAPR
Świętokrzyska 21 (w IPPT PAN), p. 723, 00-049 Warszawa
fax/tel: (+48)(22) 826 98 02    tel: 826 12 81 w. 218
strona www:   http://www.tpo.org.pl
konto: PKO BP X O. W-wa, Nr 10201101-551179-270-1-111

Warszawa, 14 stycznia 2000 r.

K O N K U R S
na najlepszą rozprawę doktorską
1999

Towarzystwo Przetwarzania Obrazów ogłasza coroczny   K O N K U R S   na najlepszą rozprawę doktorską, w zakresie szeroko pojmowanej komunikacji między komputerem a jego środowiskiem za pośrednictwem obrazów, oraz zastosowań informatycznych systemów przetwarzania, analizy i interpretacji obrazów i scen, rozpoznawania obiektów, modelowania, generowania i wizualizowania obiektów i scen, percepcji i komunikacji wizualnej.

Warunki konkursu za rok 1999:

  1. Nagroda może zostać przyznana raz w roku.
  2. W konkursie mogą uczestniczyć autorzy rozpraw, których przewody, prowadzone w polskich placówkach naukowych, zakończyły się do końca danego roku przyznaniem i zatwierdzeniem stopnia naukowego doktora. Preferowane będą rozprawy z zakresu nauk stosowanych.
  3. Kandydatów do nagrody może zgłaszać członek rady naukowej, przed którą był prowadzony przewód doktorski, promotor, recenzent lub autor (autorzy). Jeśli zgłoszeniodawcą nie jest autor, musi on uzyskać zgodę autora.
  4. Termin zgłaszania kandydatów za dany rok mija z końcem lutego roku następnego.
  5. Zgłoszenie powinno być skierowane do Zarządu TPO i powinno zawierać:
  6. W celu wyłonienia zwycięzcy Zarząd TPO powołuje trzyosobową Komisję Konkursową spoza Zarządu, która przedstawia Zarządowi dwóch kandydatów do nagrody. Zwycięzca jest wyłaniany w drodze głosowania większością głosów Zarządu i Komisji. Istnieje możliwość nieprzyznania nagrody bez podania przyczyny.
  7. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród następuje podczas konferencji Grafika Komputerowa i Przetwarzanie Obrazów (GKPO) (w lata parzyste) oraz Komputerowe Systemy Rozpoznawania (KOSYR) (w lata nieparzyste).
  8. Wysokość nagrody ustala Zarząd TPO w końcu danego roku kalendarzowego.

Za 1999 rok Zarząd ustalił nagrodę w wysokości 1800 zł.

Skarbnik TPO
dr Waldemar Cudny
Sekretarz TPO
doc. dr hab. Wojciech Mokrzycki
Prezes TPO
dr inż. Leszek ChmielewskiHOME powrót | back