HOME powrót | back

TPO logo Towarzystwo Przetwarzania Obrazów
członek IAPR
http://www.tpo.org.pl
Warszawa, 1 października 2002 r.

Rozstrzygnięcie K O N K U R S U
na najlepszą rozprawę doktorską
Edycja 2001

Konkurs został rozstrzygnięty 26 września 2002 r., na zebraniu w Zakopanem, podczas konferencji ICCVG 2002. Wobec dużej liczby zgłoszonych prac i ich wysokiego poziomu, Zarząd TPO wraz z Komisją konkursu, postanowił przyznać dwie równorzędne nagrody oraz jedno wyróżnienie.

Równorzędne nagrody, o wysokości 1000 zł każda, otrzymali:

dr inż. Agnieszka Tomaka
z Zespołu Komputerowych Systemów Wizyjnych Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN,
za pracę doktorską pt.
Detekcja i opis deformacji struktur na podstawie sekwencji obrazów cyfrowych.

dr inż. Marcin Iwanowski
z Zakładu Sterowania Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej,
za pracę doktorską pt.
Zastosowanie morfologii matematycznej do interpolacji obrazów cyfrowych.

Wyróżnienie otrzymała:

dr inż. Katarzyna Osińska-Skotak
z Laboratorium Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej Instytutu Fotogrametrii i Kartografii Politechniki Warszawskiej,
za pracę doktorską pt.
Analiza wybranych metod przetwarzania satelitarnych zdjęć termalnych LANDSAT TM..

GRATULUJEMY !

Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagrody miało miejsce podczas konferencji International Conference on Computer Vision and Graphics ICCVG'2002.


HOME powrót | back