HOME powrót | back

TPO logo Towarzystwo Przetwarzania Obrazów
członek IAPR
http://www.tpo.org.pl
Miłków, 29 maja 2003 r.

Rozstrzygnięcie K O N K U R S U
na najlepszą rozprawę doktorską
Edycja 2002

Wyniki konkursu zostały ogłoszone 28 maja 2003 r., podczas konferencji KOSYR 2003. Komisja konkursu wraz z Zarządem TPO postanowiła przyznać nagrodę oraz jedno wyróżnienie.

Nagrodę w wysokości 2000 zł otrzymał:

dr inż. Sławomir Maćkowiak
z Zakładu Komunikacji Multimedialnej i Radioelektroniki, Instytut Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska,
za pracę doktorską pt.
Skalowalne kodowanie cyfrowych sygnałów wizyjnych

Wyróżnienie otrzymał:

dr inż. Robert Sitnik
z Zakładu Techniki Optycznej, Instytut Mikromechanik i Fotoniki, Politechnika Warszawska,
za pracę doktorską pt.
Zautomatyzowany system do odwzorowania kształtu obiektów trójwymiarowych i eksportu danych do systemów inżynierskich i multimedialnych

GRATULUJEMY !

Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagrody miało miejsce podczas konferencji Komputerowe Systemy Rozpoznawania KOSYR 2003.


HOME powrót | back