HOME powrót | back

TPO logo Towarzystwo Przetwarzania Obrazów
członek IAPR
http://www.tpo.org.pl
Warszawa, 26 września 2006 r.

Rozstrzygnięcie K O N K U R S U
na najlepszą rozprawę doktorską
Edycja 2005

Wyniki konkursu zostały ogłoszone 26 września 2006 r., podczas konferencji International Conference on Computer Vision and Graphics ICCVG 2006. Komisja konkursu wraz z Zarządem TPO postanowiła co następuje:

Nagrodę w wysokości 2000 zł otrzymała:

dr inż. Hanna Goszczyńska
z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN,
za pracę doktorską pt.
Komputerowa analiza obrazów koronarograficznych w zastosowaniu do pomiaru przepływu krwi w naczyniach wieńcowych

GRATULUJEMY !


HOME powrót | back