HOME powrót | back

TPO logo Towarzystwo Przetwarzania Obrazów
członek IAPR
http://www.tpo.org.pl
Warszawa, 23 września 2010 r.

Rozstrzygnięcie K O N K U R S U
na najlepszą rozprawę doktorską
Edycja 2008-2009

Wyniki konkursu zostały ogłoszone 21 września 2010 r., podczas konferencji International Conference on Computer Vision and Graphics ICCVG 2010. Komisja konkursu wraz z Zarządem TPO postanowiła przyznać nagrodę oraz wyróżnienie.

Nagrodę w wysokości 4000 zł otrzymał:

dr inż. Robert Bączyk
z Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska,
za pracę doktorską pt.
Wizyjny system nawigacyjny oparty na zmodyfikowanej metodzie samolokalizacji i tworzenia modelu otoczenia robota

Wyróżnienie otrzymał:

dr inż. Jerzy Stachera
za pracę doktorską pt.
Kompresja tekstur w grafice komputerowej czasu rzeczywistego
Praca została zrealizowana w Instytucie Informatyki, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska.

 

GRATULUJEMY !


HOME powrót | back

Modyfikowano / Last modified: