HOME powrót | back

TPO logo Towarzystwo Przetwarzania Obrazów
członek IAPR
http://www.tpo.org.pl
Warszawa, 15 września 2014 r.

Rozstrzygnięcie K O N K U R S U
na najlepszą rozprawę doktorską
Edycja 2012-2013

Wyniki konkursu zostały ogłoszone 14 września 2014 r., podczas konferencji International Conference on Computer Vision and Graphics ICCVG 2014. Komisja konkursu wraz z Zarządem TPO postanowiła co następuje.

Nagrodę w wysokości 4000 zł otrzymał:

dr inż. dr inż. Artur Wilkowski
z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska,
za pracę doktorską pt.
Gesture recognition in image sequences based on shape and motion analysis of objects with deformable shape

Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kasprzak.

 

Wyróżnienie otrzymał:

dr inż. Dr inż. Krzysztof Klimaszewski
z Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska,
za pracę doktorską pt.
Algorytmy kompresji sekwencji wielowidokowych

Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Marek Domański.

GRATULUJEMY !


HOME powrót | back

Modyfikowano / Last modified: