HOME strona główna konkursu | main page of the contest

TPO logo Towarzystwo Przetwarzania Obrazów
członek IAPR
http://www.tpo.org.pl
Warszawa, 20 września 2016 r.

Rozstrzygnięcie K O N K U R S U
na najlepszą rozprawę doktorską
Edycja 2014-2015

Wyniki konkursu zostały ogłoszone 20 września 2016 r., podczas konferencji International Conference on Computer Vision and Graphics ICCVG 2016. Komisja konkursu wraz z Zarządem TPO postanowiła co następuje.

Nagrodę w wysokości 4000 zł otrzymał:

dr inż. Olgierd Stankiewicz

z Katedry Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska,
za pracę doktorską pt.

Stereoscopic depth map estimation and coding techniques for multiview video systems

Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Marek Domański.

GRATULUJEMY !


HOME strona główna konkursu | main page of the contest

Modyfikowano / Last modified: