HOME strona główna konkursu | main page of the contest

TPO logo Towarzystwo Przetwarzania Obrazów
członek IAPR
http://www.tpo.org.pl
Warszawa, 18 września 2018 r.

Rozstrzygnięcie K O N K U R S U
na najlepszą rozprawę doktorską
Edycja 2016-2017

Wyniki konkursu zostały ogłoszone 18 września 2018 r., podczas konferencji International Conference on Computer Vision and Graphics ICCVG 2018. Komisja konkursu wraz z Zarządem TPO postanowiła co następuje.

Nagrodę w wysokości 4000 zł otrzymał:

dr inż. Tomasz Pięciak

z Katedry Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
za pracę doktorską pt.

Non-stationary noise estimation in accelerated parallel MRI data

Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak. Kopromotorem pracy był dr Santiago Aja-Fernández, Universidad de Valladolid, Hiszpania.

 

Wyróżnienie otrzymał:

dr inż. Krystian Radlak

z Zakładu Analizy Eksploracyjnej Danych, Instytut Automatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska,
za pracę doktorską pt.

Zastosowanie algorytmów wizji komputerowej do rozpoznawania autentyczności ekspresji mimicznych

Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Bogdan Smołka.

GRATULUJEMY !


HOME strona główna konkursu | main page of the contest

Modyfikowano / Last modified: