HOME strona główna konkursu | main page of the contest

TPO logo Towarzystwo Przetwarzania Obrazów
członek IAPR
http://www.tpo.org.pl
Warszawa, 16 września 2020 r.

Rozstrzygnięcie K O N K U R S U
na najlepszą rozprawę doktorską
Edycja 2018-2019

Wyniki konkursu zostały ogłoszone 16 września 2020 r., podczas konferencji International Conference on Computer Vision and Graphics ICCVG 2020. Komisja konkursu wraz z Zarządem TPO postanowiła co następuje.

Nagrodę w wysokości 4000 zł otrzymał:

Wyróżnienia otrzymali:

GRATULUJEMY !

Uzyskanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie uprawnia do udziału w następnej konferencji ICCVG bez opłaty konferencyjnej.


HOME strona główna konkursu | main page of the contest

Modyfikowano / Last modified: