HOME powrót | back

TPO logo Towarzystwo Przetwarzania Obrazów
członek IAPR
Świętokrzyska 21 (w IPPT PAN), p. 723, 00-049 Warszawa
fax/tel: (+48)(22) 826 98 02    tel: 826 12 81 w. 218
strona www:   http://www.tpo.org.pl
konto: PKO BP X O. W-wa, Nr 10201101-551179-270-1-111

Warszawa, 25 maja 1999 r.

Warunki konkursu 1998

Rozstrzygnięcie K O N K U R S U
na najlepsze rozprawy: doktorską oraz habilitacyjną
Edycja 1998

Do konkursu Towarzystwa Przetwarzania Obrazów w 1998 roku zostało zgłoszonych pięć prac doktorskich. Złożono także jedną pracę habilitacyjną, która kwalifikuje się do konkursu w 1999 roku.

Konkurs został rozstrzygnięty zgodnie z punktem 6 warunków konkursu. Zgodnie z sugestiami Komisji Konkursowej, w związku z bardzo wysokim poziomem wszystkich zgłoszonych prac, poza główną nagrodą pieniężną przyznano również dwa wyróżnienia.


LAUREACI KONKURSU
Główna nagroda w wysokości 1500 zł:
dr inż. Bogdan Smołka z Politechniki Śląskiej, za pracę doktorską pt.
Zastosowanie elementów teorii pól Markowa w wybranych zagadnieniach wstępnego przetwarzania obrazów.

Wyróżnienie:
dr Dorota Kozińska z Uniwersytetu Warszawskiego, za pracę doktorską pt.
Integration of EEG and MRI data of individual brain.

Wyróżnienie:
dr Janusz Jurek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, za pracę doktorską pt.
Wspomaganie procesu wnioskowania w systemach ekspertowych za pomocą metod syntaktycznego rozpoznawania obrazów.
GRATULUJEMY !

Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród miało miejsce podczas zakończenia konferencji Komputerowe Systemy Rozpoznawania KOSYR'99.

Warunki konkursu 1998


HOME powrót | back