HOME powrót | back

TPO logo Towarzystwo Przetwarzania Obrazów
członek IAPR
Świętokrzyska 21 (w IPPT PAN), p. 723, 00-049 Warszawa
fax/tel: (+48)(22) 826 98 02    tel: 826 12 81 w. 218
strona www:   http://www.tpo.org.pl
konto: PKO BP X O. W-wa, Nr 10201101-551179-270-1-111

Warszawa, 19 maja 2000 r.

Warunki konkursu 1999

Rozstrzygnięcie K O N K U R S U
na najlepszą rozprawę doktorską
Edycja 1999

Konkurs został rozstrzygnięty zgodnie z punktem 6 warunków konkursu. Dnia 18 maja 2000 r., na zebraniu podczas konferencji GKPO 2000, korzystając z opinii Komisji Konkursowej, w drodze głosowania wyłoniono laureata konkursu.

LAUREAT KONKURSU
Nagrodę w wysokości 1800 zł otrzymał:
dr inż. Witold Żorski
z Instytutu Automatyki i Robotyki, Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej,
za pracę doktorską pt.
Metody segmentacji obrazów oparte na transformacie Hougha.

GRATULUJEMY !

Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród miało miejsce podczas zakończenia konferencji Grafika Komputerowa i Przetwarzanie Obrazów GKPO 2000.

Warunki konkursu 1999


HOME powrót | back